عدم نمایش منوها (سیستم دانشجویی و سیستم اساتید) به دلیل استفاده از نسخ قدیمی مرورگر internet explorer می باشد . جهت رفع این مشکل از نسخه 8 internet explorer و یا مرورگر Mozilla Firefox استفاده نموده و یا از لینکهای زیر وارد شوید

 

 

اتصال به سیستم اساتید


اتصال به سیستم دانشجویی