طراحی سایت
پنجشنبه 6 فروردين 1394.
یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
مؤسسه آموزش عالی عطار
با آرزوی قبولی عزاداری ها و سالی خوب برای همه مردم ایران و سربلندی کشورمان در سال جدید

سخن روز

:امام علی علیه السلام
خودپرستی آفت دوستی و باعث تباهی خرد و کوتاهی اندیشه است

جستجو

اوقات شرعی