طراحی سایت
دوشنبه 3 مهر 1396.
فرا رسید ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام تسلیت باد
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 کارشناسی

 

رشته تحصیلی


شهریه ترم

علی الحساب


   مبلغ  نقدی

      شهریه     

 

شرایط تقسیط

حسابداری ورودی های

95 و 94

 

10،000،000

 

5000،000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

حسابداری ورودی های 93

 

9،500،000

 

4،500،000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

 

حسابداری ورودی های 92

 

8،500،000

 

4،000،000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

مدیریت ورودی های

95 و 94


10،000،000

 

5،000،000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

 

مدیریت ورودی های 93

 

9،500،000

 

4،500،000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

 

مدیریت ورودی های 92

 

8،000،000

 

4،000،000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

 

فقه ورودی های 94

 

10،000،000

 

5،000،000

 

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

فقه ورودی های 95

 

11،000،000

 

5،500،000

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

زبان ورودی های 95

 

10،000،000

 

5،000،000

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

تربیت بدنی ورودیهای 95

11،500،000

5،000،000

 

مابقی طی دو فقره چک

 

آبان ماه 96 و آذر 96

 

تبصره : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند.

 شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی


شهریه ترم

علی الحساب


مبلغ نقدی

شهریه

 

شرایط تقسیط

 

ارشد حسابداری ورودی 95

 

20،000،000

 

10،000،000ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

ارشد حسابداری ورودی 94

( پایان نامه )

 

32،000،000

 

12،000،000 ریال نقد

مابقی طی سه فقره

چک آبان

ماه 96 و آذر 96 و دی 96

 

ارشد مدیریت ورودی 95

 

20،000،000

 

10،000،000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

ارشد مدیریت ورودی 94

( پایان نامه )


23،500،000

 

11،500،000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

ارشد اقتصاد ورودی 95

 

20،000،000

 

10،000،000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک

آبان ماه 96 و آذر 96

 

ارشد اقتصاد ورودی 94

 

32،000،000

 

12،000،000 ریال نقد

مابقی طی سه فقره

چک آبان

ماه 96 و آذر 96 و دی 96

 شماره حسابهای مؤسسه :

سیبا بانک ملی : 0108079752008

فراگیر بانک تجارت : 425045768

جام بانک ملت : 5132352965

واحد حسابداری

 

سخن روز

:امام علی (ع)
زیاده روی در سرزنش آتش لجاجت را شعله ور میسازد

جستجو

اوقات شرعی