طراحی سایت
جمعه 1 بهمن 1395.
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

باسمه تعالی

آخرین مهلت ارائه فرم تقاضای دفاع ( در ترم جاری ) با امضاء استاد راهنما، استاد مشاور، اساتید داور

پنجشنبه 30 دی ماه 1395 می باشد.

درصورت  تأخیر در تحویل مدارک ، (حتی یک روز) دفاع  به ترم بعد موکول شده و در صورت اتمام سنوات می بایست درخواست تمدید سنوات شود.

 

آموزش - واحد تحصیلات تکمیلی

 

سخن روز

:حضرت علی علیه السلام
کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد

جستجو

اوقات شرعی