طراحی سایت
پنجشنبه 26 مرداد 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار در روزهای پنج شنبه مرداد ماه تعطیل میباشد
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

با عنایت به آغاز ثبت نام بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه

اصلاحیه موادی از آئین نامه ذیربط جهت اطلاع رسانی اعلام میگردد

اصلاحیه آئین نامه دانشجوی نمونه

صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

 معاونت اجرائی

 

سخن روز

:امام سجاد (ع)
دوستان مورد اعتماد اندوخته ارزنده یکدیگرند

جستجو

اوقات شرعی