طراحی سایت
چهارشنبه 9 فروردين 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

با عنایت به آغاز ثبت نام بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه

اصلاحیه موادی از آئین نامه ذیربط جهت اطلاع رسانی اعلام میگردد

اصلاحیه آئین نامه دانشجوی نمونه

صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

 معاونت اجرائی

 

سخن روز

:حضرت علی علیه السلام
کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد

جستجو

اوقات شرعی