طراحی سایت
پنجشنبه 26 مرداد 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار در روزهای پنج شنبه مرداد ماه تعطیل میباشد
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

مکان : ساختمان شماره 2 - واحد 4

معاونت فرهنگی و دانشجوئی : سرکار خانم دکتر هوشیار

کارشناس امور فرهنگی و دانشجوئی : سرکار خانم خدادوست
تلفن معاونت امور فرهنگی و دانشجوئی : 38830118 داخلی 114

تلفن کارشناس امور فرهنگی و دانشجوئی : 38830118 داخلی 115

تلفن مستقیم : 38835483

اخبار امور فرهنگی و دانشجوئی

قابل توجه کلیه دانشجویان « الزامات پوششی و وضع ظاهری دانشجویان »


دریافت فایل

سخن روز

:امام سجاد (ع)
دوستان مورد اعتماد اندوخته ارزنده یکدیگرند

جستجو

اوقات شرعی