طراحی سایت
سه شنبه 6 تير 1396.
عید سعید فطر مبارک و تهنیت باد
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

مکان : ساختمان شماره 2 - واحد 4

معاونت فرهنگی و دانشجوئی : سرکار خانم دکتر هوشیار

کارشناس امور فرهنگی و دانشجوئی : سرکار خانم خدادوست
تلفن معاونت امور فرهنگی و دانشجوئی : 38830118 داخلی 114

تلفن کارشناس امور فرهنگی و دانشجوئی : 38830118 داخلی 115

تلفن مستقیم : 38835483

اخبار امور فرهنگی و دانشجوئی

قابل توجه کلیه دانشجویان « الزامات پوششی و وضع ظاهری دانشجویان »


دریافت فایل

سخن روز

:حضرت علی علیه السلام
کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد

جستجو

اوقات شرعی