طراحی سایت
پنجشنبه 2 شهريور 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

مکان : ساختمان 2 واحد 1

مسئول واحد : سرکار خانم قدیریان

کارشناس مالی و حسابداری : سرکار خانم جوانشیر

تلفن تماس مسئول واحد : 38830118 داخلی 128

تلفن تماس کارشناس مالی و حسابداری : 38830118 داخلی 127

 شماره حسابهای مؤسسه :

شماره حساب  425045768  فراگیر بانک تجارت

شماره حساب  0108079752008  سیبا بانک ملی

شماره حساب  5132352965  جام بانک ملت

 

 

 

 

سخن روز

:امام علی (ع)
کسی که تو را دوست دارد تو را از بدی باز میدارد

جستجو

اوقات شرعی