طراحی سایت
چهارشنبه 3 خرداد 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 

مکان : ساختمان شماره 2 واحد 6

مسئول دبیرخانه و روابط عمومی : سرکار خانم صادقیان 

تلفن تماس : 38830118 داخلی 101

 

سخن روز

:حضرت علی علیه السلام
کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد

جستجو

اوقات شرعی