طراحی سایت
پنجشنبه 2 شهريور 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 

مکان : ساختمان 1 واحد 5

مسئول کارپردازی و خدمات : آقای حسین حسنی سعدی

نیروی خدمات 1: آقای عابدینی

نیروی خدمات 2: آقای رجائی

تلفن تماس مسئول کارپردازی و خدمات : 38830118 داخلی 139

تلفن تماس نیروی خدمات : 38830118 داخلی 140 و 141

سخن روز

:امام علی (ع)
کسی که تو را دوست دارد تو را از بدی باز میدارد

جستجو

اوقات شرعی