طراحی سایت
پنجشنبه 26 مرداد 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار در روزهای پنج شنبه مرداد ماه تعطیل میباشد
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 

مواردی که مدرک تحصیلی ارائه نخواهد شد

1 - دانشجویان اتباع اگر در ترم آخر دانشجوئی ، اقدام به تحصیل تابعیت نمایند مدرک

تحصیلی به آنان اعطا نخواهد شد.

2 - عدم تسویه حساب با دانشگاه و خوابگاه

3 - قبل از درخواست صدور ویزا و صدور اقامت از ناحیه دانشجویان غیر ایرانی بایستی

حداقل پاسپورت بیش از 6 ماه اعتبار داشته باشد

4 - دانشجویان می بایست در بخش درخواست خروج و مراجعت حداقل 10 روز قبل اقدام نمایند

5 - دانشجویان می بایست در بخش تمدید اقامت ، حداقل یکماه قبل اقدام نمایند

6 - دانشجویان می بایست در بخش خروج قطعی ، حداقل یکماه قبل اقدام نمایند

7 - تمامی دانشجویان غیر ایرانی ، بایستی دارای پاسپورت و ویزای تحصیلی باشند ، در

غیر این صورت از اعطای مدرک به آنان جلوگیری خواهد شد

8 - هر دانشجو که دارای پاسپورت اقامتی می باشد ، در طول سال از طرف اداره گذرنامه

فقط دو بار میتواند خروج و مراجعت داشته باشد

9 - تغییر رشته دانشجو حداکثر بعد از دو ترم و با تائید سازمان سنجش و اداره کل امور اتباع

و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی قابل پذیرش خواهد بود

10 - دانشجویان غیر ایرانی به ازاء هر روز اقامت غیر قانونی از سوی اداره گذرنامه به میزان

30000 هزار تومان جریمه خواهند شد

ویژه دانشجویانی که متولد ایران میباشند:

جهت صدور اقامت ارائه گواهی ولادت به سازمان امور

دانشجویان و مدارک هویتی پدر و مادر الزامی میباشد

 

سخن روز

:امام سجاد (ع)
دوستان مورد اعتماد اندوخته ارزنده یکدیگرند

جستجو

اوقات شرعی