طراحی سایت
پنجشنبه 26 مرداد 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار در روزهای پنج شنبه مرداد ماه تعطیل میباشد
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 

 توجه : مسیرها از دو بستر شبکه ای متفاوت شما را به پورتال اساتید متصل می کنند در صورت
عدم ارتباط یا کندی سرعت در یک مسیر از مسیر دیگر با پورتال ارتباط برقرار کنید.

 

1 -  مسیر اول در ارتباط با پورتال اساتید خارج از موسسه

2 - مسیر دوم در ارتباط با پورتال اساتید از داخل موسسه

سخن روز

:امام سجاد (ع)
دوستان مورد اعتماد اندوخته ارزنده یکدیگرند

جستجو

اوقات شرعی