طراحی سایت
دوشنبه 1 خرداد 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 کارشناس گروه مدیریت  :  خانم حکم آبادی

 مکان  :  ساختمان شماره 2 واحد 4

تلفن تماس  :  38830118 داخلی 124

سخن روز

:حضرت علی علیه السلام
کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد

جستجو

اوقات شرعی