طراحی سایت
پنجشنبه 2 شهريور 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 مدیر گروه معارف : آقای مهدی راشدی

مکان : ساختمان 2 واحد 4

تلفن تماس : 38830118 داخلی 4 یا 121

سخن روز

:امام علی (ع)
کسی که تو را دوست دارد تو را از بدی باز میدارد

جستجو

اوقات شرعی