طراحی سایت
دوشنبه 1 خرداد 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 

 

محمودرضا مشار موحد


مربی


آخرين مدرک تحصيلی : کارشناسی ارشد

گروه آموزشي : حسابداری

مکان: ساختمان 2 واحد 6

سخن روز

:حضرت علی علیه السلام
کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد

جستجو

اوقات شرعی