طراحی سایت
پنجشنبه 30 دي 1395.
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

جهت دریافت آیین نامه الکترونیکی آموزشی فایل PDF موجود را دریافت کنید .


دریافت آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب
جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی اردیبهشت 1376


دریافت آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب
جلسه 803 شورای عالی برنامه ریزی مرداد 1391

دریافت آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد مصوب 1393/07/28

لازم به ذکر است که جهت مشاهده آیین نامه الکترونیکی نیاز به نرم افزار Acrobat Reader
دارید که می توانید آن را از مرکز کامپیوتر مؤسسه نیز تهیه کنید .

سخن روز

:حضرت علی علیه السلام
کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد

جستجو

اوقات شرعی