طراحی سایت
پنجشنبه 26 مرداد 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار در روزهای پنج شنبه مرداد ماه تعطیل میباشد
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 

اطلاعیه از نمایندگی کنسولی دانشجویان غیر ایرانی خراسان رضوی :

1 - با توجه به پایان سال و شروع تعطیلات نوروزی و ازدحام جمعیت برای انجام امور

کنسولی برای مسافرت در اداره های محترم گذرنامه به کلیه دانشجویان غیر

ایرانی که متقاضی امور کنسولی در آن ایام هستند اعلام میگردد که با مراجعه

به امور کنسولی تا بازه زمانی بین اول و هفتم اسفند 95 نسبت به تشکیل پرونده

خود اقدام فرمایند. بدیهی است تاخیر در انجام امور کنسولی بعد از این ایام متوجه

دانشجویان محترم میباشد.

 2 - دانشجویان غیر ایرانی ورودی قبل از سال 1395 که فاقد مدارک هویتی و اقامتی

معتبر « گذرنامه و ویزای تحصیلی » هستند اجازه دارند انتخاب واحد نیمسال دوم

را انجام داده و در ایام تعطیلات نوروزی و پایان سال برای دریافت گذرنامه و ویزای

تحصیلی اقدام نمایند. بدیهی است دانشجویان فوق الذکر چنانچه تا 96/01/20 برای

انجام امور کنسولی خود اقدام ننمایند ادامه تحصیل آنان در نیمسال دوم فاقد وجاهت

قانونی و از این دانشجویان تعهد نامه اخذ میگردد.

3 - دانشجویان ورودی مهر و بهمن 1395 تا دوازدهم اردیبهشت ماه 1396 فرصت دارند

که برای دریافت گذرنامه و ویزای تحصیلی اقدام نمایند. بدیهی است پس از زمان اعلام

شده حضور در کلاس و دانشگاه برای دانشجویان وجاهت قانونی ندارد. ضمنا دانشجویان

ورودی قبل از سال 1395 فاقد مدارک هویتی و اقامتی معتبر  « گذرنامه و ویزای تحصیلی »

در نیمسال دوم 96-95 حق شرکت در کلاسهای ردس را نداشته و دانشگاه ها و موسسات

آموزش عالی باید آنان را به امور کنسولی معرفی نمایند.

4 - تحویل مدارک تحصیلی دانشجویان پس از فراغت از تحصیل یا انصراف از تحصیل و یا

اخراج منوط به صدور مجوز از حوزه نمایندگی امور کنسولی پس از دریافت مجوز خروج

قطعی و درج آن در گذرنامه دانشجو میباشد. لذا قبل از تحویل مدارک ،دانشجویان محترم

به امور کنسولی معرفی گردند تا اقدامات خروج قطعی انجام و سپس امکان تحویل مدارک

تحصیلی آنها مهیا گردد.

سخن روز

:امام سجاد (ع)
دوستان مورد اعتماد اندوخته ارزنده یکدیگرند

جستجو

اوقات شرعی