طراحی سایت
جمعه 1 بهمن 1395.
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد به منظور تحکیم بنیان خانواده ها و همچنین کمک به تغذیه مادران باردار یا شیرده با حمایت و همکاری بنیاد علوی نسبت به تامین سبدغذایی اقدام نماید

لذا خواهشمند است دانشجویان واجد شرایط زیر نسبت به تحویل مدارک و مستندات به کارشناس اموروام

(واحد 4 )مراجعه نمایند

شرایط متقاضیان :

1 – سرپرست خانواده یا همسر دانشجو باشد.

2 – حداقل 3 ماه از دوران بارداری گذشته باشد . درصورت تولد نوزاد ،سن نوزاد کمتر از شش ماه باشد .

مدارک لازم :

1 – تائید و گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان با ذکر تاریخ شروع بارداری

2 – تائید و گواهی مرکز بهداشت برای نوزادان متولد شده

3 – تصویر کارت واکسیناسیون نوزاد

4 – تصویر شناسنامه تمام صفحات پدر،مادر و نوزاد

 

واحد امور وام و فارغ التحصیلان
94/10/23

 

 

 

سخن روز

:حضرت علی علیه السلام
کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد

جستجو

اوقات شرعی