طراحی سایت
سه شنبه 6 تير 1396.
عید سعید فطر مبارک و تهنیت باد
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای مختلف به شرح ذیل میباشد

 

مقطع تحصیلی
شهریه ترم
 علی الحساب

مبلغ نقدی شهریه
مبلغ اقساطی شهریه
کارشناسی ارشد حسابداری 95 18،000،000 8،000،000 ریال نقد مابقی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96
کارشناسی ارشد
مدیریت 95
22،000،000 10،000،000 ریال نقد مابقی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96
کارشناسی ارشد
اقتصاد 95
22،000،000 10،000،000 ریال نقد مابقی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96
کارشناسی ارشد
حسابداری 94 
29،000،000 9،000،000 ریال نقد مابقی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96
کارشناسی ارشد
مدیریت 94
21،500،000 8،500،000 ریال نقد مابقی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96
کارشناسی ارشد
اقتصاد94
29،000،000 9،000،000 ریال نقد مابقی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96


شماره حسابهای مؤسسه :

سیبا بانک ملی : 0108079752008

فراگیر بانک تجارت : 425045768

جام بانک ملت : 5132352965

تبصره : ورودیهای 93 و ماقبل به واحد مالی مراجعه نمایند

سخن روز

:حضرت علی علیه السلام
کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد

جستجو

اوقات شرعی