طراحی سایت
شنبه 31 تير 1396.
مؤسسه آموزش عالی عطار در روزهای پنج شنبه مرداد ماه تعطیل میباشد
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
 
با توجه به فرا رسیدن ترم تابستان دانشجویان ، شهریه این ترم برای ورودیهای
مختلف به شرح ذیل میباشد

سال ورود

مبلغ شهریه به ریال

ورودی 95

3،850،000  ریال

ورودی 94

3،650،000  ریال

ورودی 93

3،440،000  ریال

ورودی 92

3،130،000  ریال

 

شماره حساب 425045768 فراگیر بانک تجارت

شماره حساب 0108079752008 سیبا بانک ملی

شماره حساب 5132352965 جام بانک ملت

واحد حسابداری 

سخن روز

:حضرت علی علیه السلام
کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد

جستجو

اوقات شرعی