اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان جدیدالورود کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 1403-1402 (نیمسال دوم)

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان جدیدالورود کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 1403-1402 (نیمسال دوم)

ضمن تبریک قبولی به پذیرفته شدگان گرامی کارشناسی پیوسته بهمن 1402 در موسسه آموزش عالی عطار مشهد و با آرزوی توفیق روز افزون برای شما ، با توجه به اطلاعیه زیر مراحل ثبت نام را دنبال نمائید.

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام :

1-اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار یا شش ساله دبیرستان و کپی آن

2- اصل یا گواهی مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی و دوره 6-3-3 نظام آموزشی جدید و کپی آن

3- گواهی تحصیلی سال ماقبل (سوم) و دو سال ما قبل دیپلم و کپی آن

4- اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی و کپی آن

5- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید و کپی آن

6- اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی و کپی آن و کارنامه دوره 6-3-3 نظام آموزشی جدید

7- شش قطعه عکس 4*3 – آقایان که خدمت ضرورت انجام نداده اند 8 قطعه عکس

8- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات آن 2 سری

9- اصل و کپی کارت ملی 2 سری

10- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون سراسری 1402 مشخص کند (برادران)

11- رسید درخواست تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی که از طریق سایت  emt.medu.ir انجام شده باشد.

12 – ارائه مدرک معتبر اقامت جهت دانشجویان اتباع از قبیل روادید تحصیلی با تاریخ معتبر ، کارت آمایش و یا برگه تردد

13 – ارائه مدارک شاهد و ایثارگری جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر

14 – اصل و کپی دفترچه بیمه ( درصورت دارا بودن ) اعم از خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و ....

15 – گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم (فرم 602) از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر

راه های ارتباطی با موسسه

تلفن : 21 – 38830118

داخلی واحد آموزش : 124

داخلی حسابداری : 128

داخلی رایانه : 131

سایت موسسه عطار : www.attar.ac.ir