هیئت امنا

 

اعضاء هیئت امناء موسسه آموزش عالی عطار

دکتر حسین ابراهیم آبادی

 

نماینده محترم وزیر علوم و فناوری

ebrahimabadi@iscs.ac.ir

دکتر محمد مهدی مروج الشریعه

نماینده محترم استاندار

در هیئت امنا

حجت الاسلام دکتر محمد حسین
حسین زاده بحرینی
دکتری اقتصاد و تحصیلات حوزوی

عضو هیئت امنا

دکتر رامپور صدر نبوی
دکتری اقتصاد

عضو هیئت امنا

دکتر مصطفی کاظمی
دکتری مدیریت

عضو هیئت امنا

دکتر علی اکبر ناجی میدانی
دکتری اقتصاد

عضو هیئت امنا

دکتر مصطفی سلیمی فر
دکتری اقتصاد


عضو هیئت امنا
salimifar@attar.ac.ir

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
دکتری اقتصاد

عضو هیئت امنا
mahdavi@attar.ac.ir

دکتر محمود هوشمند
دکتری اقتصاد


عضو هیئت امنا
dr.mhooshmand@attar.ac.ir

دکتر محمد علی فلاحی
دکتری اقتصاد


عضو هیئت امنا
falahi@attar.ac.ir