سرپرست موسسه

 

 

 

 

 

 

مشخصات فردی:

نام : محمود رضا

نام خانوادگی : مشار موحد

پست الکترونیک : moshar@attar.ac.ir

 تحصیلات:

1) کارشناس مدیریت اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

2) کارشناسی ارشد مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سوابق آموزشی:

تدریس در دروس مختلف حسابداری و حسابرسی از سال 63 تا کنون در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

سوابق تحقیقاتی:

1) نقش تحقیقات در توسعه اقتصادی

2) عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف

 سوابق اجرایی:

حسابرس اداره کل تعاون خراسان رضوی و انجام عملیات حسابرسی در شرکت های مختلف