دکتر یوسف رمضانی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

دکتر یوسف رمضانی

مدیر گروه مدیریت و عضو هیئت علمی گروه مدیریت

Usef_Ramzani@yahoo.com

 

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)