عباس قدرت پناه

رزومه علمی و تجربی

1- مشخصات فردی

نام : عباس

نام خانوادگی : قدرت پناه

آدرس ایمیل : A.Ghodratpanah@gmail.com

2- سوابق تحصیلی

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته

سال پایان

1

دکتری

حسابداری

در حال تحصیل

2

کارشناسی ارشد

حسابداری

1387

3

کارشناسی

حسابداری

1383

3- سوابق تدریس

ردیف

نام دانشگاه/موسسه/مرکز آموزش عالی

1

موسسه آموزش عالی عطار

2

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی شرق

3

دانشگاه امام رضا (ع)

4

موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

5

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

6

مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی خراسان رضوی

7

دانشگاه خیام

8

دانشگاه آزاد اسلامی درگز

4- مقالات چاپ شده در مجلات، مقالات ارائه شده در همایش‌ها، سخنرانی در سمینارها و

مشاوره پایان‌نامه‌ها

ردیف

عنوان مقاله/سخنرانی

/پایان‌نامه

مجله/همایش /سمینار /دانشگاه

سال

توضیحات

1

مشاوره پایان‌نامه: طراحی و تدوین مدل بهای تمام شده فرآوری و بسته‌بندی زعفران در شرکت‌های تولیدی زعفران خراسان، نمونه مطالعه شرکت کشاورزی و تحقیقاتی نوین زعفران

پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

1395

استاد راهنما: آقای دکتر ودیعی

استاد مشاور اول: آقای دکتر عباس‌زاده

استاد مشاور دوم: عباس قدرت پناه

2

مقاله: بررسی رابطه بین پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر رایانه و اثربخشی نظام کنترل های داخلی چرخه های حقوق و دستمزد موجودی مواد و وکالا و دارایی ثابت در شرکت های تولیدی خراسان رضوی

چهاردهمین همایش ملی حسابداری

1395

دانشگاه ارومیه/ جزء 20 مقاله منتخب از مجموع 458 مقاله

نویسندگان: دکتر محمد حسین ودیعی - عباس قدرت پناه*

3

مقاله: بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چهاردهمین همایش ملی حسابداری

1395

دانشگاه ارومیه /جزء 20 مقاله منتخب از مجموع 458 مقاله

نویسندگان: سحر سپاسی*- سعید سیرغانی- عباس قدرت پناه

4

مقاله:

Hospital information systems: A survey of the current situation in Iran

International Journal of Intelligent Information Systems (IJIIS)

2014

Vol. 3, No. 3, 2014, pp. 115-119. doi:10.11648/j.ijiis.s.20140303.31

5

سخنرانی: آشنایی با نرم‌افزار همکاران سیستم

سمینار آشنایی با نرم‌افزار همکاران سیستم

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

6

مقاله: محرک‌ها و روش‌های مدیریت سود و راهکارهای کشف آن

همایش تحولات حسابداری و حسابرسی در دو دهه اخیر

1387

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

جزء 6 مقاله منتخب مرحله اول

7

مقاله: کاربرد Access در حسابداری

اولین همایش دانشجویان حسابداری سراسر کشور

1381

دانشکده دکتر شریعتی تهران

جزء 5 مقاله منتخب از مجموع 49 مقاله مقطع کارشناسی

5 - تالیف

ردیف

نام کتاب

وضعیت

سال

توضیحات

1

سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری- برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری

چاپ شده

1395

 

2

اصول حسابداری2

چاپ شده

1394

تالیف مشترک با آقای دکتر محمد حسین ودیعی (دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد)

3

سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری – مباحث فنی برای فارغ التحصیلان حسابداری

در حال تالیف

 

 

4

کاربرد نرم‌افزار اکسل در حسابداری

در حال تالیف

 

 

5

زبان تخصصی حسابداری

در حال تالیف

 

 

 

حسابرسی سیستم‌های کامپیوتری

در حال تالیف

6

 

 

7

مباحث فنی و تحلیلی اجرای بهای تمام شده

در حال تالیف

 

 

6 - دوره‌های برگزار شده آموزشی (به عنوان مدرس دوره)

ردیف

نام دوره

شرکت‌کنندگان

زمان‌های برگزاری

   1

دوره آموزش اکسل مقدماتی و پیشرفته

کارکنان امور مالی بیمارستان رضوی

تابستان 1395

2

دوره‌های آموزش مباحث فنی حسابداری بهای تمام شده (با تاکید بر نرم‌افزار همکاران سیستم)

کارشناسان مالی شرکت‌ها (در محل شرکت همکاران سیستم خراسان)

1-تابستان 1394 2-تابستان 1393

3- زمستان 1392 4- زمستان 1391

3

دوره‌های آموزش اکسل مقدماتی، پیشرفته و کاربردی حسابداری

کارشناسان مالی شرکت‌ها (در محل شرکت همکاران سیستم خراسان)

1-زمستان 93 2-پاییز 93 3- تابستان 93 4- بهار 93 5- زمستان 92 6-پاییز 92

7-تابستان 92

4

دوره آموزش اکسل مقدماتی

کارکنان بخش‌های درمانی بیمارستان رضوی

پاییز 1389

5

دوره آموزش نرم‌افزار دارایی ثابت

کارشناسان شرکت همکاران سیستم

تابستان 1385

6

دوره آموزش اکسل مقدماتی

دانشجویان کارشناسی حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

پاییز 1382

7 - مدارک حرفه‌ای و عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای

ردیف

عنوان

1

مدرک MSRT

2

مدرک Tolimo

3

گواهینامه سیستم بهای تمام شده همکاران سیستم (درجه ممتاز)

4

عضو دائم انجمن حسابداری ایران

5

عضو انجمن حسابداران خبره ایران