کتابخانه

 

مسئول واحد کتابخانه : سرکار خانم خزائی

تلفن : 38830118 داخلی 109

ساعت کاری : ساعت کار کتابخانه از 8 صبح الی 4 بعد از ظهر میباشد

نحوه دسترسی به بانک مقالات علمی و پایگاه های اطلاعاتی

احتراماً به استحضار می رساند طبق انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین موسسه با دانشگاه فردوسی

مشهد دانشجویان محترم می توانند جهت دسترسی به بانک مقالات علمی به یکی از دو طریق ذیل اقدام نمایند.

1- داشتن معرفی نامه از طرف کتابخانه موسسه جهت جستجو در پایگاههای اطلاعاتی و سپس مراجعه

    حضوری به کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد- بخش اطلاع رسانی

2- ارسال اطلاعات کتابشناختی مقالات (مشخصات کامل مقاله) به پست الکترونیکی library@attar.ac.ir و دریافت کامل مقاله

فهرست پایگاه های اطلاعات الکترونیک

جهت دریافت فایل کلیک نمائید.  دانلود فایل