امور وام و فارغ التحصیلان

مکان: ساختمان 2 واحد 2

کارشناس فارغ التحصیلان و امور وام : سرکار خانم رمضانی

تلفن تماس: 38830118 داخلی 125

پست الکترونیک : -

دانشجویان ترم آخر:
قبل از شروع امتحانات پایان ترم ، جهت تکمیل مدارک پرونده خود به اداره آموزش مراجعه نمایند،بدیهی است در صورت عدم تکمیل پرونده ،مراحل فارغ التحصیلی با تاخیر انجام میگیرد.

مراحل دانش آموخته شدن دانشجو:

جهت دریافت فایل مراحل  دانش آموختگی اینجا کلیک نمائید

فرم تسویه حساب:

جهت دریافت فرم تسویه حساب اینجا کلیک نمائید