واحد آموزش

مکان: ساختمان شماره 2 واحد 2

معاونت آموزشی :  سرکار خانم زهره سلطانیان

تلفن تماس معاونت آموزشی : 38830118  داخلی 119

مدیر آموزش :  سرکار خانم فاطمه رمضانی

تلفن تماس مدیر آموزش : 38830118  داخلی 120

کارشناس تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلان و وام دانشجویی  : سرکار خانم فاطمه رمضانی

تلفن تماس : 38830118  داخلی 120

امور کلاسها سرکار خانم فهیمه موسسی : تلفن 38830118 داخلی 125

ایمیل کارشناس آموزش و امور کلاسها : education@attar.ac.ir

کارشناس آموزش سرکار خانم مخملباف : تلفن 38830118 داخلی 124