تماس با ما

 

شماره تماس موسسه : 38830117-051

آدرس : مشهد - بلوار کوثر شمالی - کوثر شمالی 43 - پلاک 6، 8

ایمیل : info@attar.ac.ir

نام واحد سازمانی نام پرسنل سمت داخلی 
دبیر خانه و روابط عمومی خانم صادقیان مسئول دفتر و روابط عمومی 101
آموزش آقای سرگلزائی مدیر آموزش 120
آموزش خانم عبدالله نیا کارشناس تحصیلات تکمیلی 122
آموزش خانم حکم آبادی بایگانی 124
آموزش خانم محمدی امور اساتید و کلاس ها 123
آموزش خانم رمضانی کارشناس امور وام و فارغ التحصیلان 125
آموزش خانم حکم آبادی کارشناس گروه ها 124
امور فرهنگی خانم مداحان کارشناس امور فرهنگی و دانشجوئی 115
واحد رایانه آقای برادران حسینی مسئول واحد آمار و رایانه 131
واحد کارپردازی و خدمات آقای حسنی مسئول کارپردازی و خدمات 139
واحد حسابداری خانم قدیریان مسئول حسابداری 127
مالی و اداری آقای محمد علی هروی مدیر مالی و اداری 108
هیئت علمی آقای دکتر رمضانی مدیر گروه مدیریت 112
هیئت علمی آقای دکتر آرش آرین پور مدیر گروه حسابداری 111
گروه معارف آقای مهدی راشدی سرپرست گروه معارف 112
حوزه ریاست خانم دکتر هوشیار ریاست موسسه 102
معاونت خانم سلطانیان معاون آموزشی 119
واحد مالی و حسابداری خانم جوانشیر کارشناس حسابداری 128
گروه زبان و اقتصاد خانم مرادی و خانم خدادوست سرپرست گروه زبان و سرپرست گروه اقتصاد 137
گروه فقه و حقوق اسلامی حاج آقای شیرازی مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی 121
هیئت علمی آقای بهمنش - خانم فاطمی - آقای شعرباف هیئت علمی تمام وقت 136
هیئت علمی خانم دکتر یزدان مهر هیئت علمی تمام وقت 134