تماس با ما

 

شماره تماس موسسه : 38830117-051

آدرس : مشهد - بلوار کوثر شمالی - کوثر شمالی 43 - پلاک 6، 8

ایمیل : info@attar.ac.ir

نام واحد سازمانی نام پرسنل سمت داخلی 
دبیر خانه خانم صادقیان مسئول دفتر و روابط عمومی 101
آموزش آقای سرگلزائی مسئول آموزش 120
آموزش خانم عبدالله نیا کارشناس تحصیلات تکمیلی 122
آموزش خانم حکم آبادی بایگانی 124
آموزش خانم محمدی امور اساتید و کلاس ها 123
آموزش خانم رمضانی کارشناس امور وام و فارغ التحصیلان 125
آموزش خانم حکم آبادی کارشناس گروه ها 124
امور فرهنگی خانم خدادوست کارشناس امور فرهنگی و دانشجوئی 115
واحد رایانه آقای برادران حسینی مسئول واحد آمار و رایانه 131
واحد کارپردازی و خدمات آقای حسنی مسئول کارپردازی و خدمات 139
واحد مالی و حسابداری خانم قدیریان مسئول واحد مالی و حسابداری 127
معاونت آقای احمد شعرباف عیدگاهی     معاون اجرائی 108
هیئت علمی آقای دکتر رمضانی مدیر گروه مدیریت 112
هیئت علمی آقای دکتر آرش آرین پور مدیر گروه حسابداری 110
گروه معارف آقای مهدی راشدی سرپرست گروه معارف 112
امور فرهنگی خانم دکتر هوشیار معاون فرهنگی و دانشجوئی 114
معاونت خانم سلطانیان معاون آموزشی 119
واحد مالی و حسابداری خانم جوانشیر کارشناس حسابداری 128
گروه زبان انگلیسی مدیر گروه زبان انگلیسی مدیر گروه زبان انگلیسی 143
تحقیق و پژوهش خانم دکتر سالاری معاون پژوهش 134