تماس با ما

 

شماره تماس موسسه : 38830117-051 - آدرس : مشهد- کوثر شمالی 43- پلاک 6

ایمیل : info@attar.ac.ir

اینستاگرام : @attaredu

تلگرام : @attarins84

تلگرام : https://t.me/attarins84

نام واحد سازمانی نام پرسنل سمت داخلی 
دبیر خانه و روابط عمومی خانم صادقیان رئیس دفتر ، مسئول دبیرخانه و روابط عمومی 101
آموزش آقای سرگلزائی مدیر آموزش 120
آموزش خانم رمضانی کارشناس تحصیلات تکمیلی 125
آموزش خانم مداحان بایگانی 124
آموزش خانم رمضانی کارشناس امور وام و فارغ التحصیلان 125
آموزش خانم مداحان کارشناس گروه ها 124
پژوهش آقای دکتر امید بهبودی مدیر پژوهش 108
گروه مدیریت خانم دکتر معصومه عارف مدیر گروه مدیریت، هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت 108
امور فرهنگی خانم مداحان مدیر امور فرهنگی 115
واحد رایانه آقای برادران حسینی مسئول واحد کامپیوتر و آمار 131
واحد کارپردازی و خدمات آقای عابدینی مسئول کارپردازی 140
واحد حسابداری خانم قدیریان مدیر واحد مالی 127
معاونت آقای دکتر احمد شعرباف

 هیئت علمی تمام وقت

معاونت دانشجویی و مدیر گروه اقتصاد

119
هیئت علمی آقای دکتر امید بهبودی هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت و مدیر پژوهش 112
گروه حسابداری آقای دکتر آرش آرین پور مدیر گروه حسابداری - هیئت علمی تمام وقت 111
گروه معارف آقای دکتر مهدی راشدی سرپرست گروه معارف 112
حوزه ریاست خانم دکتر وجیهه هوشیار ریاست موسسه - هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت 102
آموزش آقای سعید برادران حسینی امور اساتید ، نظام و ظیفه و دانشجویان اتباع 111
واحد مالی و حسابداری خانم جوانشیر کارشناس حسابداری 128
گروه زبان انگلیسی خانم دکتر الهام یزدان مهر مدیر گروه زبان - هیئت علمی تمام وقت گروه زبان انگلیسی 137
گروه فقه و حقوق اسلامی آقای ابوالفضل امینی سرپرست گروه فقه و حقوق اسلامی 132
هیئت علمی آقای دکتر محمد رضا بهمنش - خانم فاطمی هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری 136
گروه تربیت بدنی آقای سید احسان نظام مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی 111
معاونت خانم سلطانیان معاونت فرهنگی - هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری 126
گروه مشاوره خانم دکتر ذاکر مدیر گروه مشاوره - هیئت علمی تمام وقت گروه مشاوره 130
حراست خانم خزایی مسئول حراست 109
کتابخانه خانم خزایی مسئول امور کتابخانه 129
هیئت علمی آقای عباس قدرت پناه هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری 111
خدمات آقای عابدینی مسئول امور خدمات و جمع دار 111