مدیر پژوهش

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

دکتر امید بهبودی

مدیر پژوهشی و عضو هیئت علمی گروه مدیریت

drBehboodi@attar.ac.ir

مکان : ساختمان دو اداری واحد 7

تلفن : 38830118 -051  داخلی 112

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)

لینک های نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی:

لینک رتبه بندی نشریات  https://journals.msrt.ir

لینک نشریات معتبر خارجی

جهت دریافت فایل نشریات معتبر داخلی روی این لینک کلیک نمایید