مدیر پژوهش


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

آدرس الکترونیکی

دکتر تکتم سالاری

t.salari50@yahoo.com

 

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)

مکان: ساختمان شماره 1- واحد 2
مدیر پژوهش: سرکار خانم دکتر سالاری
تلفن: 38830118 داخلی 134