تسهیلات دانشجویی مربوط به بیمه سلامت

 

مربوط به دانشجویانی که تحت پوشش سایر سازمانهای بیمه گر نمی باشند

با مراجعه به سامانه بیمه سلامت به نشانی Www.bimesalamat.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.