کانونهای دانشجویی قرآن و عترت

 

کانونهای دانشجویی قرآن و عترت، دختران، هلال احمر، شعر و ادب و همیاران سلامت

روان در حال حاضر در موسسه فعال می باشند. همچنین انجمن های علمی دانشجویی

در رشته های حسابداری، مدیریت و فقه و حقوق عضو می پذیرند. علاقه مندان می توانند

برای شرکت در این کانونها به امور فرهنگی مراجعه کنند.