آدرس سالن تربیت بدنی

 

آدرس  سالن تربیت بدنی برای خانم ها و آقایان :

بلوار سرافرازان - نبش سرافرازان 13 - سالن ورزشی سرافرازان