ثبت نام وام دانشجویی

 

ثبت نام وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان گرامی شاغل به تحصیل می رساند ثبت نام وام دانشجویی از تاریخ 1396/11/01لغایت

1396/11/30 از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز می گردد.

دانشجویان متقاضی وام دانشجویی، میتوانند نسبت به ثبت درخواست نوع وام در  قسمت پرتال دانشجویی صندوق رفاه

دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شرح زیر اقدام نمایند

1 - ورود به سایت پرتال دانشجویی به آدرس www.swf.ir

2- اگر برای اولین بار متقاضی وام هستید گزینه "تشکیل پرونده" را با   تکمیل و سپس وارد مرحله بعدی شوید

3 - اگر قبلا وام گیرنده بودید، گزینه " ورود به پورتال فاز 2 را انتخاب نمایید. و با کد کاربری و کلمه عبور که هردو

کد ملی با خط تیره می باشد وارد شده و نوع وام خود را انتخاب و تایید نهایی را ثبت نمایند

توجه : پرداخت هرگونه وام دانشجویی منوط به ثبت نام اولیه دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه

دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. برای تسریع در انجام امور ، پس از ثبت نام وام دانشجویی خود

مدارک و اسناد مورد نیاز را در اسرع وقت،  برای تایید نهایی وام مربوطه به اموروام دانشجویی (واحد 2) تحویل نمایید.