اطلاعیه آموزش جهت شروع کلاسها در سال جدید

 

شروع کلاس های نیمسال دوم 97-96 در سال جدید از 14 فروردین می باشد و هفته برگزاری کلاس ها هفته فرد میباشد