اطلاعیه واحد دوره های کوتاه مدت

 

آموزش های تخصصی کاربردی در کنار آموزش های کلاسیک  بهترین راه دستیابی به شغلی پایدار است بدین لحاظ وزارت علوم تحقیقات در جهت

آموزش دانشجویان  تفاهمنامه ای در این زمینه با سازمان فنی و حرفه ای کشور  منعقد نموده است . لذا این موسسه در نظر دارد در اجرای

تفاهمنامه دوره های مذکور را با حضور اساتید متبحر و مربیان کارآمد برگزار نماید . در این راستا و به منظور نظر سنجی آموزشی از دانشجویان

محترم  درخواست می گردد ضمن مراجعه به سابت سازمان مذکور به آدرس ذیل، دوره های مورد نظر خود را انتخاب و جهت برنامه ریزی و

تشکیل دوره ها به واحد 4 دوره های کوتاه مدت خانم صابر اعلام فرمایید. لازم به ذکر است  گواهینامه بین المللی از سوی سازمان فنی و حرفه ای

به هنر جویان اعطا خواهد شد.

آدرس سایت فنی و حرفه ای خراسان رضوی :  http://khrtvto.ir/default.aspx                                                

سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی===>استانداردهای آموزشی ===>سامانه ملی استاندارد های مهارت===>استانداردهای

آموزشی===>استاندارهای آموزش کارآموزی