دکتر سید رضا شیرازی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

آدرس الکترونیکی

دکتر سید رضا شیرازی

sr.shirazi@attar.ac.ir

مکان : ساختمان دو اداری واحد 5

تلفن : 38830118 -051  داخلی 121

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)