گزارش برگزاری اردوی فرهنگی  ورزشی

 

 این اردوی یک روزه از فعالیتهای بخش تربیت بدنی با هدف ورزشی ( با توجه به مسیرپیاده روی نسبتاًسخت ) به مقصد بزنگان سرخس که

دارای  جاذبه های گردشگری از جمله  غار ودریاچه زیبا و دیدنی می باشد، درروز 6 اردیبهشت 97 به اتفاق 20 نفر از دانشجویان برگزار شد.