اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان جدید الورود کارشناسی ناپیوسته سال 97

 

ضمن تبریک به شما پذیرفته شدگان عزیز و آرزوی توفیق به اطلاع می رساند ثبت نام در موسسه آموزش عالی عطار به صورت حضوری و از تاریخ 1397/6/21 لغایت 1397/6/22 ساعت 08/30 لغایت 13/30 انجام میشود.

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام :

1- اصل دانشنامه یا گواهی موقت مدرک کاردانی و کپی آن که مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کاردانی قید شده باشد.

2- اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری کپی از تمام صفحات آن

3- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری ( برای آقایان که خدمت ضرورت انجام نداده اند هشت قطعه عکس )

4- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنما شماره یک آزمون ورودی ارشد سال97 مشخص کند (برادران)

5 - مدرک قابل قبول برای اقامت دانشجویان اتباع خارجی  مخصوص دانشجویان غیر ایرانی

 

جدول شهریه کارشناسی ناپیوسته  ورودیهای جدید (مهر 97)

ردیف

عنوان رشته

تعداد واحد

شهریه ترم (ریال)

حداقل مبلغ نقدی (ریال)

شرایط تقسیط

1

مدیریت بازرگانی

18

12,500,000

6,000,000

دو فقره چک به تاریخ های 08/30 و 09/30

2

مدیریت دولتی

16

11,500,000

5,500,000

دو فقره چک به تاریخ های 08/30 و 09/30

3

حسابداری

17

12,000,000

6,000,000

دو فقره چک به تاریخ های 08/30 و 09/30

 

شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت

شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی

شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت

تبصره : چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید، شهریه پرداختی آن نیمسال بعنوان هزینه انصراف محسوب میشود .