اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان جدید الورود کارشناسی  پیوسته سال 97

 

ضمن تبریک به شما پذیرفته شدگان عزیز و آرزوی توفیق به اطلاع می رساند ثبت نام در موسسه آموزش عالی عطار به صورت حضوری و از تاریخ 1397/6/24 لغایت 1397/6/27 از ساعت 08/30 لغایت 13/30 انجام میشود.

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام:

1- اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار یا شش ساله دبیرستان و کپی آن

2- اصل یا گواهی مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی و کپی آن

3- گواهی تحصیلی سال ماقبل(سوم)و دوسال ماقبل دیپلم و کپی آن

4- اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی و کپی آن

5- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید و کپی آن

6- اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی و کپی آن

7- دارندگان مدرک کاردانی پیوسته-ناپیوسته یا معادل آن که تا تاریخ 1397/6/31 فارغ التحصیل شده باشند و کپی آن

8- شش قطعه عکس 4*3 (برادران که خدمت ضرورت انجام نداده اند هشت قطعه عکس)

9- کپی شناسنامه از تمام صفحات آن2 سری

10- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه  را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون سراسری 97 مشخص کند (برادران)

11 - مدرک قابل قبول برای اقامت دانشجویان اتباع خارجی  مخصوص دانشجویان غیر ایرانی

12- رسید درخواست تائید مدرک دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی که از طریق دفاتر پیش خوان دولت انجام شود.

تبصره : لازم است کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته نسبت به تهیه تائید تحصیلی پیش دانشگاهی یادیپلم نظام قدیم خود با همرا داشتن  کپی آن به یکی از دفاتر پیش خوان دولت قبل از ثبت نام  مراجعه نمایند و رسید آن را همراه خود داشته باشند.

جدول شهریه کارشناسی پیوسته ورودیهای جدید (مهر 97)

ردیف

عنوان رشته

شهریه ترم (ریال)

حداقل مبلغ نقدی (ریال)

شرایط تقسیط

1

فقه و حقوق

11,000,000

5.500.000

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذرماه 97

2

حسابداری

11,500,000

5.500.000

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذرماه 97

3

مدیریت دولتی

12,000,000

6.000.000

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذرماه 97

4

مدیریت بازرگانی

11,000,000

5.500.000

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97و آذرماه 97

5

مدیریت مالی

11,000,000

5.500.000

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذرماه 97

6

مشاوره

11,600,000

5.600.000

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذرماه 97

7

زبان

12,500,000

6.500.000

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذرماه 97

8

علوم ورزشی

14,000,000

7.000.000

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذرماه 97

 
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
تبصره : چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید شهریه پرداختی آن نیمسال بعنوان هزینه انصراف محسوب میشود .