اطلاعیه اتوماسیون تغذیه

 

دانشجویان ،کارکنان و اعضاء محترم هیئت علمی پورتال اتوماسیون تغذیه فعال میباشد و هزینه های آن بدین شرح اعلام میگردد

1- برای دانشجویان هر وعده غذایی 30/000 ریال

2- برای کارکنان و اعضاء هیات علمی هر وعده غذایی  81،000 ریال​

دانشجویان محترم با پرداخت مبلغ حداقل 15000 تومان به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب 0108079752008 و
 یا پرداخت توسط دستگاه pos در سایت مؤسسه همرا با فیش به مسئول واحد رایانه مراجعه فرمائید.

زمان رزرو غذا شنبه الی چهارشنبه 24 ساعته و پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر

زمان تحویل غذا از ساعت 12:30 الی 14:30 در نگهبانی موسسه میباشد

توجه : دانشجویان برای رزرو غذا به سایت attar.ac.ir لینک اتوماسیون تغذیه مراجعه نمایند