اطلاعیه اتوماسیون تغذیه

 

دانشجویان ،کارکنان و اعضاء محترم هیئت علمی پورتال اتوماسیون تغذیه فعال میباشد و هزینه های آن بدین شرح اعلام میگردد

1-دانشجویان                     هر وعده غذایی 30/000 ریال

2-کارکنان و اعضاء هیات علمی      هر وعده غذایی  76/000 ریال​

زمان تحویل غذا از ساعت 12:30 الی 14:30 در نگهبانی موسسه میباشد