اطلاعیه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

به اطلاع دانشجویان دارای سهمیه شاهد و ایثارگر میرساند هرچه سریعتر حداکثر تا مورخه 97/10/13 خود را به واحد آمار واقع در ساختمان یک واحد 1 موسسه آقای برادران حسینی معرفی نمایند.