دکتر معصومه عارف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

دکتر معصومه عارف

مدیر پژوهشی و عضو هیئت علمی گروه مدیریت

M.Aref@attar.ac.ir

مکان : ساختمان دو اداری واحد 4

تلفن : 38830118 -051  داخلی 121

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)

ساعات پاسخگویی : شنبه : 10 الی 12- سه شنبه : 8 الی 14