دکتر معصومه عارف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

دکتر معصومه عارف

مدیر گروه مدیریت و عضو هیئت علمی تمام وقت

M.Aref@attar.ac.ir

مکان : ساختمان دو واحد 7

تلفن : 38830118 -051  داخلی 108

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)

ساعات پاسخگویی : یکشنبه 8 الی 12 و سه شنبه ساعت 12 الی 16