اطلاعیه دریافت وام دانشجویی

 

ثبت نام وام دانشجویی :

به اطلاع دانشجویان گرامی شاغل به تحصیل می رساند ثبت نام وام دانشجویی از تاریخ 1397/12/15 لغایت /12/251397 از

طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز می گردد.  دانشجویان متقاضی وام دانشجویی،

میتوانند نسبت به ثبت درخواست نوع وام در  قسمت پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به

شرح زیر اقدام نمایند

1 - ورود به سایت پرتال دانشجویی به آدرس  www.swf.ir

2 - اگر برای اولین بار متقاضی وام هستید گزینه "تشکیل پرونده" را با تکمیل و سپس وارد مرحله بعدی شوید

3 -  اگر قبلا وام گیرنده بودید، گزینه " ورود به پورتال فاز 2 را انتخاب نمایید. و با کد کاربری و کلمه عبور که هردو کدملی با خط

     تیره می باشد وارد شده و نوع وام خود را انتخاب و تایید نهایی را ثبت نمایند .

توجه داشته باشید :

پرداخت هرگونه وام دانشجویی منوط به ثبت نام اولیه دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. برای تسریع در انجام امور ، پس از ثبت نام وام دانشجویی خود، مدارک را در اسرع وقت،

برای تایید نهایی وام مربوطه به اموروام دانشجویی (واحد 2) تحویل نمایید.                            

مدارک :( کپی شناسنامه و کارت ملی وکارت دانشجویی )