جلسات کرسی آزاد اندیشی

 

جلسه اول کرسی آزاد اندیشی
با حضور امام جماعت محترم موسسه جناب حجه الاسلام حاج آقا ثانی