موفقیت شناگران در مسابقات منطقه ۹

با عرض تبریک به شناگران عزیز موفقیت شناگران موسسه آموزش عالی عطار در مسابقات منطقه ۹ کشور و کسب مقام های دوم و سوم را به کلیه ی دانشجویان محترم تبریک عرض می نماییم.
یونس الیاسی در ماده ۱۰۰ متر کرال سینه - ناصر امینیان در ماده ۱۰۰ متر کرال سینه - محمد بنا خسروی در ماده ۵۰ متر کرال سینه