پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

 

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی عطار مشهد
کد رشته ها:
۱. علوم اقتصادی_تجارت الکترونیک/ کد ۱۱۲۶۸
۲. علوم اقتصادی_اقتصاد اسلامی / کد ۱۱۲۷۵
۳. حسابداری / کد ۱۴۶۲۴
۴. مدیریت بازرگانی_بازاریابی/ کد  ۱۵۱۰۰
۵. مدیریت بازرگانی_بازرگانی بین الملل/ ۱۵۱۴۷
۶. مدیریت دولتی_توسعه منابع انسانی / کد ۲۶۴۵۸
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت
attar.ac.ir
یا اینستاگرام attaredu@
مراجعه فرمائید.
آدرس: مشهد، کوثر شمالی ۴۳
همچنین در صورت نیاز به مشاوره عبارت ((ارشد)) را به سامانه ۳۰۰۰۰۲۲۲۲۱۰۲۰۳۰ پیامک نمائید.