ثبت نام وام دانشجویی عتبات

 

دانشجویان گرامی :

جهت ثبت نام وام دانشجویی عتبات  با مدارک ذیل  به واحد 2 (امور وام دانشجویی ) مراجعه نمایید .

1.تصویر شناسنامه و کارت ملی  ، کارت دانشجویی

2. ارائه تاییدیه ستاد عتبات مبنی بر اعزام دانشجو – معرفی نامه ستاد عتبات

3. تصویر فیش بانکی واریزی بانکی جهت دریافت روادید، بیمه یا هرگونه مدارک دال بر خروج ازکشور

4. در صورت تاهل تصویر سند ازدواج ، تصویر شناسنامه و کارت ملی همسر