اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی  ارشد سال تحصیلی 99- 98 ( زمان ثبت نام  تمدید گردید)

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98

موسسه آموزش عالی عطار ضمن تبریک قبولی از پذیرفته شدگان سال تحصیلی 99-98 در مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 98/06/24 لغایت 98/06/27 ازساعت 08/30 لغایت 15/30 به صورت مراجعه حضوری در رشته های اشاره شده ذیل ثبت نام می نماید.

1-مدیریت بازرگانی-بازاریابی

2-مدیریت بازرگانی-بین الملل

3-مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی

4-اقتصاد-تجارت الکترونیک

5-حسابداری

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام:

1-اصل دانشنامه یا گواهی موقت مدرک کارشناسی و کپی آن که مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد ( حداکثرتاریخ فارغ التحصیلی 98/06/31 باشد)

2- اصل دانشنامه یا گواهی موقت مدرک کاردانی و کپی آن که مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد برای آن دسته از دانشجویانی که دوره کارشناسی ناپیوسته تحصیل کرده اند

2-اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری کپی از تمام صفحات آن

3-شش قطعه عکس تمام رخ 4*3تهیه شده در سال جاری

4-مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون ورودی کارشناسی  ارشد سال98 مشخص کند(برادران)  

5 – ارائه مدرک معتبر اقامت جهت دانشجویان اتباع از قبیل روادید تحصیلی با تاریخ معتبر ، کارت آمایش و یا برگه تردد

6 – ارائه مدارک شاهد و ایثارگری جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر