اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان جدید الورود کارشناسی پیوسته

اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان جدید الورود کارشناسی پیوسته ( صرفا بر اساس سوابق تحصیلی )سال 98

ضمن تبریک به شما پذیرفته شدگان عزیز و آرزوی توفیق به اطلاع می رساند ثبت نام در موسسه آموزش عالی عطار به صورت حضوری
و در تاریخ های 1398/07/10 و 1398/07/11 و 1398/07/13 و 1398/07/14 از ساعت 08/30 لغایت 15/30 انجام میشود.

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام :

1- اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار یا شش ساله دبیرستان و کپی آن

2- اصل یا گواهی مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی و کپی آن

3- گواهی تحصیلی سال ماقبل (سوم) و دو سال ما قبل دیپلم و کپی آن

4- اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی و کپی آن

5- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید و کپی آن

6- اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی و کپی آن

7- دارندگان مدرک کاردانی پیوسته-ناپیوسته یا معادل آن که تا تاریخ 98/6/31 فارغ التحصیل شده باشند و کپی آن

8- شش قطعه عکس 4*3 – آقایان که خدمت مقدس انجام نداده اند 8 قطعه عکس

9- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات آن2 سری

10- اصل و کپی کارت ملی 2 سری

11- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه  را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون سراسری 98 مشخص کند (برادران)

12- رسید درخواست تائید مدرک دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی که از طریق دفاتر پیش خوان دولت انجام شده باشد0

13 – ارائه مدرک معتبر اقامت جهت دانشجویان اتباع از قبیل روادید تحصیلی با تاریخ معتبر ، کارت آمایش و یا برگه تردد

14 – ارائه مدارک شاهد و ایثارگری جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر

تبصره : لازم است کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته نسبت به تهیه تائید تحصیلی پیش دانشگاهی یادیپلم نظام قدیم خود با همرا داشتن  کپی آن به یکی از دفاتر پیش خوان دولت قبل از ثبت نام مراجعه نماییدو رسید آن را به همراه داشته باشند.