آدرس سالن های تربیت بدنی

 

محل  برگزاری کلیه کلاس های عملی دختران : مجموعه ورزشی آب منطقه ای خراسان رضوی – بلوار پیروزی – بلوار رضوی – رضوی 32 (پیروزی 17)

محل برگزاری کلاس های عملی پسران : مجموعه ورزشی تختی

محل  برگزاری کلیه کلاس های فوتبال دانشجویان پسر  : مجموعه ورزشی آب منطقه ای خراسان رضوی – بلوار پیروزی – بلوار رضوی – رضوی 32 (پیروزی 17)

محل برگزاری کلاس ورزش های رزمی دانشجویان پسر : مجموعه تختی – میدان تختی – هیات کاراته استان

محل برگزاری کلاس بدمینتون دانشجویان پسر : مجموعه ورزشی سجاد – بلوار سجاد – خیابان حامد شمالی – هیات بدمینتون

محل برگزاری کلاس تیراندازی دانشجویان : ابتدای بلوار معلم – مقابل پارک ملت – باشگاه تیراندازی فرمان